Profil

Yunanistan’ınenbüyükpirinç üretenbölgesiolan Chalastra’da, 1917 yılında Chalastra Pirinç Üreticileriİlk Tarım Kooperatifibirpirinç üreticigrubutarafındankuruldu.

Bugün 500 üye ve 25 çalışandan oluşmaktadır. Kooperatifin kuruluşundan bugüne dek amacı bölgenin kırsal alanı için bir itici güç ve bir büyüme ve gelişme vasıtası olmaktır.

Kooperatifimiz için tüm gerekli yapılar yaratıldı ve artık yılda yaklaşık 40.000 ton pirinç toplanıp yönetilmektedirler.

Kooperatif gerekli teknolojik destekle ve iyi eğitimli personeli ile hem Yunan pazara hem de yurtdışına yüksek kalite ve besin değerine sahip ürünler sunmaktadır.

Kooperatif 2011 yılından beri HACCP sistemi uygulamıştır ve uluslararası standartlara göre onaylanmıştır. SO 22000: 2005 Gıdagüvenliğiyönetimsistemleri