Προφίλ

Στη Χαλάστρα, στη μεγαλύτερη ορυζοπαραγωγό περιοχή της Ελλάδος, ιδρύθηκε το 1917 από μια ομάδα παραγωγών ο Α’ Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας.

Σήμερα αριθμεί 500 μέλη, απασχολεί 25 εργαζομένους και σκοπός του Συνεταιρισμού από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα είναι να αποτελεί κινητήριος δύναμη και μοχλό ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Ο Συνεταιρισμός μας έχει δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες δομές και πλέον συγκεντρώνει και διαχειρίζεται ετησίως περί τους 40.000 τόνους ρυζιού.

Με την απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του ο Συνεταιρισμός διαθέτει στην ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας προϊόντα.

Ο Συνεταιρισμός από το 2011 εφαρμόζει σύστημα HACCP και είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000 : 2005 για συστήματα διαχείρισης ασφαλείας τροφίμων.