Βαμβακοσυλλεκτικές Μηχανές

Επίσης, ο Συνεταιρισμός παρέχει υπηρεσίες συγκομιδής βαμβακιού διαθέτοντας δυο βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές.