Έμφλοιο Ρύζι

Ο Συνεταιρισμός μας διαθέτει προς πώληση έμφλοιο ρύζι υψηλής απόδοσης και ποιότητας τύπου Indica  αλλά και Japonica (Ronaldo, Luna, Gloria).

INDICA

RONALDO

LUNA

GLORIA