Αραβόσιτος

Εκτός από το ρύζι το οποίο είναι το κύριο προϊόν, ο Συνεταιρισμός διαθέτει προς πώληση κτηνοτροφικό αραβόσιτο υψηλής διατροφικής αξίας .

slider_02