Σούπερ Μάρκετ

Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί επίσης δυο Σούπερ Μάρκετ λιανικής πώλησης στη Χαλάστρα συνεισφέροντας ενεργά στην τοπική οικονομία. Το πρώτο εξ αυτών λειτουργεί από το 1977 στην πλατεία της Χαλάστρας και το δεύτερο και μεγαλύτερο από το 1999 στην ανατολική είσοδο του χωριού.